Bomullsproduktionens ekonomiska betydelse
Den ekonomiska betydelsen:

Historiskt har världskonsumtionen av bomull ökat mångfalt, och det har förväntats att den ekonomiska tillväxten i Kina, Indien, Bangladesh och andra asiatiska länder med snabb ekonomisk tillväxt kommer att förföljas till ännu större efterfrågan på denna fiber i framtiden.  Dessa länder är på samma gång producenter, tillverkare och slutkonsumenter. Numera har det påverkats och bomull har en stor ekonomisk betydelse i väldigt många produktionsländer, och olika personer påverkas ekonomiskt av just bomullsproduktionen. Alla 100 miljoner jordbruk som existeras runt i vår omvärld baseras på just bomull, vilket syselsätter 350 miljoner människor runt om i världen. Människorna som syselsätter sig med detta är för det mesta de från Asien, alltså är det de som tjänar på det med ekonomin. Varje gång de arbetar leder det till pengar, och pengar leder till, i deras fall, mat och dryck och ett tak över huvudet. 

Men världsmarknadspriset på bomull har sjunkit, konstant, under den senaste tiden, från 1950-2005 med en cirka 33 %. Men med högre oljepriser är det troligt att kostnaderna för syntetfibrer kommer att öka i relation för bomulls kostnader, vilket i sin tur leder till en ökning på efterfrågan, men när det blir en mycket hög oljepriser kommer både konstbevattning och jordbearbetning att bli dyrare, i samband med användning av bekämpningmedel och gödningmedel, så leder till att även bomullpriserna att stiga. 

Man kan säga att den ekonomiska betydelsen är väldigt viktig för allihopa, för att i vissa länder är bomull en mycket viktig inkomstkälla och utgör BNI. Det kan också gälla de låginkomstländerna, speciellt de ffrån västafrikanska länder, landet Mali är ett exempel av flera.

Bild: Google

 

Världsmarknadspriset på bomull har stadigt sjunkit under de s enaste decennierna, f rån mitten av 1970-talet t ill 2005 med en t redjedel (fn:s livsmedels-
och jordbruksorganisation (fao), 2006, bilaga 1, tabell 1). Under 2000-talets
första decennium har priserna dock f örblivit någorlunda stabila, och ökar nu
i långsam takt. Med högre oljepriser är det t roligt att kostnaderna för synteti brer kommer at t ök a i re lation t ill kostnaderna f ör b omull, v ilket i si n t ur
ökar ef terfrågan p å d et s enare. Me d myc ket höga o ljepriser k ommer do ck
konstbevattning och jordbearbetning at t bli dyrare, liksom användningen av
bekämpnings- och gödningsmedel, och därför kommer vi troligtvis även att se
stigande bomullsprisKommentarer


Kommentera inlägget här:


Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0