Kemikalier + jeans = sant.

För att få jeansen blekta, slitna, färgade eller stentvättade krävs det att man behandlar dem. Vid behandlingen släpper man bl.a. ut olika typer av kemikaler och tungmetaller som har en negativ påverkan på när miljön. Dessa tungmetaller skadar de som arbetar med jeansen men även det när liggande området t.ex. många familjers jordbruk. Djuren har det även väldigt svårt att leva där då den miljö de är vana vid förstörs. Man har även hittat gift i olika arter som lever runt omkring olika fabriker.


Jeans är tillverkade av bomull som sedan måste behandlas i många olika stadier. För 1 kilo bomull krävs det 1 kg kemikalier, i bästa fall men i värsta fall är det mycket mer. Man har hittat jeans med upp till 3,6 kilo kemikalier per 1 kg bomull. I genomsnitt köper vi 9 kg kläder per person på ett år, hälften utav dessa kläder är bomullskläder. Det betyder att 4,5 kilo bomull används per person och därmed även 4,5 kilo olika typer av kemikalier om man utgår från att ett kilo bomull kräver 1 kg kemikalier.


Knappt 5 % av världens åkerreal går till bomullsproduktionen men trots det går 11 % av alla jordbrukskemikaler till bomullsåkrarna vilket gör bomullsproduktionen till en av de grödor som använder mest kemikalier i världen. När man försöker döda alla skadeinsekter med så stora utsläpp av olika typer av gift så påverkar det även djuren i närheten. Många djur får i sig detta gift och det sprids sedan vidare i näringskedjor och näringspyramider. Det här gör att toppkonsumenterna i näringspyramiden får i sig väldigt mycket gift.


Avfallssystemen i dessa länder är väldigt dåliga vilket leder till att många kemikalier hamnar i naturen. När det här sker så blir vattnet dåligt och djuren kan inte längre dricka det. Växterna dör även ut då vattnet blir förgiftat. Det här leder till unika livsmiljöer förstörs och dör ut.

Jeansen skadar vår miljö!

Jeans- ett klädesplagg som är otroligt populärt. De flesta av oss använder det till och med varje dag. Men i nuläget så har jeans produktionen en enorm påverkan på miljön i de länder där de tillverkas. Ett av de största problem är bevattningen av bomullsgrödorna.


Jeans är tillverkade utav bomull. Bomullsodlingen sker i länder med ett tropiskt eller subtropiskt klimat vilket gör att temperaturen är väldigt hög året runt. Dessa länder är oftast fattiga länder med brist på vatten. För att tillverka 1 kilo bomull krävs det 29 000 liter vatten. Ett par jeans som väger ungefär 0.6 kilo går det t 12 000 liter vatten för att tillverka. De flesta länderna som tillverkar bomull har inte så mycket vatten vilket leder till att de oftast överutnyttjar de resurser de har. Resultatet blir istället att deras grundvatten minskar och befolkningen får ännu mindre att dricka än tidigare.


Denna typ användning av så mycket vatten inte bra för sötvattnens kretslopp. Det som sker är att grundvatten minskar och när det händer så rubbas den biologiska mångfalden. Viktiga ekosystem och dess funktioner försvinner vilket har en väldigt negativ påverkan på hela det närliggande området.


Eftersom länderna har brist på vatten måste de konstbevattna grödorna. I världen finns det mer än 100 länder som odlar bomull och utav de länderna så använder sig 70 % utav konstbevattning. Konsekvenserna som blir när man använder sig av metoden är tyvärr inte skonsamma för miljön. Vid konstbevattning avdunstar 60 % av vattnet och kvar blir då bara salt. Efter att konstbevattnat grödorna ett tag så förstörs jorden på grund av försaltning vilket gör att jorden blir obrukbar. I många länder har detta lett till stora problem då bomullsproduktionen är en stor del av landets ekonomi.


Konstbevattningen leder även till att vissa djur och arter inte längre klarar av att leva i området på grund av förändringen av miljön. Vissa djur är tvungna att flytta på sig medan andra djur dör. Om ett djur försvinner påverkar det hela området runt omkring och hela näringskedjor kan bli förstörda. Djurens och naturens sampel inom ett område har tagits fram under flera miljoner år och om människan helt plötsligt kommer och ändrar på något förstörs den balansen vilket leder till att det blir svårt att klara sig för vissa djur. Förändringen sker så snabbt att de inte hinner anpassa sig till den. År 1995 gjorde man en mätning över hur många konstbevattnade ytor som fanns. Då var det 253 miljoner hektar. År 2010 gjorde man samma mätning och då var siffran 290 miljoner hektar vilket är en ökning med 37 miljoner hektar. Det är alltså 37 miljoner hektar vars närliggande miljö och djurliv är utsatta för en enorm risk bara för att vi ska få fina jeans.

                                                                                                                                                                                         

Källkritik

Vi har försökt använda oss av källor som vi anser vara pålitliga. Vi har hittat ungefär samma fakta på olika källor och det får oss att tro att källorna är trovärdiga.
Det här är våra källor:
http://www.wwf.se/source.php/1120565/Bomullsrapport.pdf
http://renaklader.org/
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn4_10_Rapex.pdf
http://www.fairtrade.se/obj/docpart/a/a65b838f7e3018b36c01c364ceda59c2.pdf
http://kemi.se/

/Olivia, Sara och Marielle
RSS 2.0